افزایش جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل بین ایرانیها – همشهری آنلاین

مهاجرت به کانادا چقدر طول می کشد ؟ این جامعهشناس در خصوص ارزش افراد مهاجر، اظهار میکند: “آلفرد مارشال” برنده جایزه نوبل اقتصاد میگوید “اگر آموزش و پرورش یک شهر در طول صد سال یک مخترع بپروراند هزینه صد سال آن شهر را جبران کرده است” و این حرف بار معنایی بسیاری دارد، افراد متخصص یک کشور به راحتی پرورش نمییابند اما به راحتی مهاجرت میکنند و جای آنها در یک کشور خالی میشود و تربیت افراد اینچنینی سالهای سال به طول میانجامد. وی در پایان به افرادی که قصد مهاجرت دارند، گفت: میدانم که زندگی در ایران به ویژه در شرایط فعلی چقدر سخت است، هربار که به ایران بازمیگردم میفهمم که چقدر نسبت به دفعههای قبل زندگی دشوارتر شده است، واقعاً نمیتوانم با صراحت برای آنهایی که قصد مهاجرت دارند پیشنهادی بدهم به این دلیل که من جای آنها نیستم، برخی از آنان چندسالی درس خواندهاند و حالا نمیتوانند شغل مناسبی داشته باشند، در واقع زندگی نرمالی را تجربه نمیکنند، حتی همین افراد به دلیل بی ثباتی اقتصادی نمیتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند اما لازم است بگویم که اگر وابستگی عاطفی شدیدی به خانواده و بستگانشان دارند بهتر است بیشتر روی تصمیم خود فکر کنند و تا آخرین لحظه برای زندگی در ایران بجنگند.

وی با اشاره به نتایج تحقیقی روی ۹۵ هزار نفر در فرانسه، تصریح کرد: افرادی که تیزهوشترند و موقعیتها را میسنجند و منطقه محل زندگی آنها توان جذب و نگهداری آنها را ندارد مهاجرت میکنند و این مهاجران وضعیت را تشخیص میدهند چرا که هوش به معنای قدرت انطباق و سازگاری فرد با محیط است. علیرضا سالاریان، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شهر اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در خصوص بحث مهاجرت و تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی و تأثیر فضای مجازی روی آنان جای بحث بسیار وجود دارد و کارشناسان مربوطه باید اظهارنظر کنند اما در حیطه وزارت خارجه اطلاعاتی از سوی سفارتخانهها و وزارت خارجه کشورمان میرسد و باید بگویم، سامانههای کنسولی وزارت خارجه در دیگر کشورها در خصوص مهاجرتهای غیرقانونی هشدارهای لازم را به هموطنان اعلام میکند. رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شهر اصفهان با اشاره به افراد یا خانوادههایی که مهاجرتهای غیرقانونی دارند، افزود: شاهد هستیم که خانوادههایی به دفتر وزارت خارجه در شهر اصفهان مراجعه میکنند و خواهان کسب خبر از عزیزانشان هستند، اما مشخص نیست این افراد چطور و از چه طریقی از کشور خارج شدهاند و به کشور مقصد رسیدهاند، در حالی که هیچ خبری از آنها نیست و شاید در مسیر دچار سانحه یا مرگ شدهاند.

قراییمقدم اظهار میکند: امروز برخلاف سالهای گذشته که تنها افراد متخصص مهاجرت میکردند افراد غیرمتخصص و عادی هم در حال مهاجرت هستند چرا که مشکلات بیکاری، تورم و نبود امنیت روانی را بیشتر حس میکنند و این افراد مهاجر به امید دستیابی به زندگی آرام و وضعیت بهتر دست به مهاجرت میزنند و خطرات زیادی را به جان میخرند. وی در خصوص تبلیغات اغوا کننده برخی مؤسسات مهاجرتی، گفت: برخی مؤسسات در کشورمان و یا حتی در کشورهای خارجی تبلیغهای بیاساسی منتشر میکنند که اینها سرابی بیش نیست، در واقع مطالبی در فضای مجازی عنوان میشود که مردمی که هیچ سرمایه و تخصصی ندارند هم میتوانند در آن طرف به راحتی زندگی کنند در حالی که اگر افراد بتوانند در ایران در حداقلها زندگی کنند، شرایط تأمین اقامت و مایحتاج زندگی در دیگر کشورها به مراتب سختتر است و اگر درآمد کافی نداشته باشند باید برای زنده ماندن تلاش کنند و زندگی سختی خواهند داشت. حتی تصور اینکه ایران به مهاجران افغان اجازه می دهد از مسیر3 هزار کیلومتری عبور یا گروههای مهاجران را به ترکیه اعزام کند نیز ممکن است به روابط همسایگی خوب بین ترکیه و ایران آسیب برساند. به عنوان ملموسترین مثالها در این راستا میتوان به دستیابی به فرصتهای شغلی و تحصیلی بهتر، امکانات و رفاه بهتر، وضعیت فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی بهتر به ویژه در زمینه مسائلی مانند حقوق بشر و آزادی و امنیت و آرامش، حتی گاها دلایلی مانند آب و هوای مطلوب کشور مقصد و دهها مورد دیگر اشاره کرد.

کشورهایی که به محض پایان یافتن بحران ویروس کرونا برای مهاجرت بهتر هستند. روایت نخبه شیرازی که خدمت به وطن را بر مهاجرت ترجیح داد جایگاه نخبگان با نقشی که در تصمیمگیری و الگوسازی جامعه ایفا میکنند، سنجیده میشود اما اینکه ما تا چه اندازه در شناسایی صحیح نخبگان موفق بودهایم، پرسشی است که مسئولین باید در مورد پاسخ آن، تفکر کنند؛ در این میان مهاجرت نخبگان، آسیبی است که این عرصه را تهدید میکند. اما حالا شرایط کاملا عوض شده و شاهد ایجاد واحدهای صنعتی در کشورهای همسایه و کوچ کارخانه ها از ایران هستیم. این جامعهشناس تصریح میکند: وقتی فردی با محیط خود سازگاری ندارد و همواره در عذاب و ناراحتی است مهاجرت میکند و امروز برخی خانوادهها فضای روحی و روانی کشور را برای ماندن مناسب نمیدانند به همین دلیل شاهد مهاجرت بیشتری هستیم که نمونه آن خانواده سردشتی بود که در روزهای گذشته در کانال ” مانش” غرق شدند. رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با بیان اینکه در کنار المپیادی ها شاهد خروج متخصصین هستیم، گفت: شاید بسیاری از کار آفرینان در سال های گذشته از ایران مهاجرت کرده بودند اما واحد تولیدی، صنعت و درآمدشان در ایران بود.

دیدگاهتان را بنویسید