بهترین روشها و مقاصد مهاجرتی در 2022

همچنین از طریق مهاجرت، میتوانید به فرصتهای آموزشی بهتری دست پیدا کنید و تحصیلات خود را در فضایی متناسب با استانداردهای بینالمللی آموزشی و تجهیزات پیشرفته دنبال کنید و ضمن آنکه درصد قابل توجهی از مهاجرتهایی که صورت میپذیرند، مهاجرت تحصیلی هستند. همچنین نباید فراموش کرد بیشترین نگرانی ناشی از مهاجرتهای غیرقانونی و یا ورود پناهجویان است و نسبت به رشد مهاجرت بینالمللی حساسیت کمتر است. همچنین کشور سوریه مبدأ اصلی پناهجویانی است که به کشور یونان وارد میشوند و در مقام بعدی به ترتیب عراقیها، افغانها، فلسطینیها، کنگوییها و ایرانیان قرار دارند. همچنین مهم است که از صحیح بودن دستور زبان نوشتارتان و عدم استفاده از کلمات عامیانه مطمئن شوید. بحران مهاجرت اروپا بهطورکلی به تبعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی گفته میشود که در پی ورود پناهجویان از سال ۲۰۱۵ در اروپا ایجاد شد. مهمترین عامل ورود پناه جویان به بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵ منجر شد مربوط به جنگ داخلی سوریه است. طبق آمار بیشترین تعداد کشتهشدگان و مفقودین با ۵٫۰۹۶ تن مربوط به سال ۲۰۱۶ بوده است که در مدیترانه رخ داد. بهطورکلی در بین مجموع کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین پناهجویان متعلق به سوریه، عراق، افغانستان، نیجریه و پاکستان است بر اساس آمار در کل در بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بیش از ۹۱۹٫۰۰۰ نفر سوری در اروپا درخواست پناهندگی پر کردند.

عامل دیگری که بیرمنگام را به مکان جذابی برای زندگی تبدیل میکند اقتصاد شهری پر رونق است. اتباع اروپایی، اتباع کشورهای بریتانیا و اتباع کشورهای مشترکالمنافع (به شرط این که شما اجداد انگلیسی تبار داشته باشید) الزاماً به ویزا برای کار در انگلیس نیاز ندارند. شرایط بازنشستگی در کشور انگلیس بسیار عالی است به طوری که افراد پس از بازنشستگی نیازی به کار کردن مجدد ندارند. البته ممکن است این هزینه در برخی از دانشگاهها اندکی بیشتر یا کمتر نیز باشد. از نظر آماری سوریها حدود ۲۵ درصد کل پناهچویانی را تشکیل میدهند که اخیراً به اروپا وارد شدند و همین تعداد نیز به کشورهای آفریقایی تعلق داشته و ۲۵ درصد دیگر نیز به برخی دیگر کشورهای خاورمیانه مانند افغانستان و عراق مربوط میشود. پس از شروع همهگیری ویروس کرونا از ابتدای سال 2020 میلادی، کل جهان حتی پیشرفتهترین کشورها وارد یک بحران و فاجعه شدهاند و همه امور مربوط به زندگی از جمله سلامت جامعه، اقتصاد، اشتغال، تحصیل، تفریح، روابط اجتماعی، سلامت روانی و روحیه جامعه و دهها معیار اصلی دیگر در معرض خطر قرار گرفته و مختل شدند و در واقع دو سال اخیر به ویژه همان سال 2020 میلادی، میتوان گفت که سختترین دوران برای بشر در قرن 21 بوده است.

سازمان ملل متحد معتقد است راههای مختلف مورد استفاده قاچاقچیان برای ورود پناهجویان بر اساس موارد مختلف تغییر میکند اما دلیل کاهش اخیر میزان پناهجویان ورودی به ایتالیا همکاری گارد ساحلی لیبی است. توافق با ترکیه باعث تغییر مسیر زمینی بالکان به مسیر دریایی مدیترانه مرکزی شده و بر این اساس به موازات کاهش ورود پناهجویان به یونان این میزان در کشور ایتالیا تا سال ۲۰۱۷ روند صعودی داشت بطوریکه در سال ۲۰۱۷ ایتالیا به تنهایی ۶۷ درصد از میزان کل پناهجویان وارد شده به اتحادیه را به خود اختصاص داد. این موضوع باعث شده است از سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۵ میلیون تن این کشور را ترک کنند و در کشورهای همسایه همچون ترکیه، لبنان، اردن و عراق وارد شوند و در این بین بالغ بر یکمیلیون نفر پناهجوی سوری هم به اتحادیه اروپا وارد شدند. بر اساس نظرسنجی HSBC، با داشتن چشم اندازهای خیره کننده و فرهنگ مترقی، تعجبی ندارد که مهاجران در نیوزلند از سومین رتبه در رفاه جسمی و روحی و دومین رتبه در تعادل بین کار و زندگی در جهان لذت می­برند. سرمایه گذاری همواره احتیاج به بررسی و شناخت کافی از شرایط و ملاحظات وجود دارد. متقاضیان می بایست ابتدا مناسب ترین روش مهاجرتی را با توجه به شرایط خود انتخاب نموده و سپس هزینه آن برنامه مهاجرتی را بررسی نمایند .

ولی همیشه باید به سوال، چگونه از راه درست مهاجرت کنیم، توجه نمائیم و بهترین راه را برای مهاجرت بدون سرمایه انتخاب کنیم و یکی از اصلی ترین نکاتی که می بایست در مهاجرت در نظر بگیرید، هزینه مهاجرت است و همواره بسیاری از متقاضیان مهاجرت این سوال ها را مطرح می کنند که چگونه بدون پول مهاجرت کنیم؟ در سال 2017، کانادا هجدهمین کشور در جهان برای مهاجرت خالص بود (تفاوت بین تعداد افرادی که از یک کشور خارج و وارد میشوند). کانادا کشوری است بزرگ با فرهنگی متنوع، جوامع و آبوهوای گوناگون و فرصتهای کاری. ۶. ایجاد فضای گفتگوی فراگیر احترامآمیز توأم با ارجگذاری به هر کسی که طی سالیان گذشته به کشور و مردم خدمت کرده و پرهیز از تخریب سرمایههای اجتماعی و قضاوتهای احساسی و نابجا به نحوی که شاهد احساس خوشایند و تعلق خاطر به خانواده بزرگ کشور باشیم. استرالیا یکی دیگر از کشورهای محبوب ایرانیان برای مهاجرت است که طی دو دهه 80 و 90 شمسی، ایرانیان زیادی با قصد مهاجرت دائمی و زندگی به این کشور سفرکردند. کار کردن توریست در یک کشور برخلاف ضوابط است ولی جستجو برای کار که غیرقانونی نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید