ج- رفتاری: گرایش عملی

همچنین وقوع دو جنگ بزرگ جهانی به همراه دیگر وقایع سیاسی همچون فروپاشی امپراطوری عثمانی و شوروی، تشکیل کشورهای تازه استقلال یافته و نزاعهای قومیتی شرایط تازهای را برای ساختار جمعیتی جهان رقم زد و موجب مهاجرت اجباری بسیاری از گروههای قومی شد. مهاجرت ماهرانه طیفی از مزایای اقتصادی بالقوه را برای مهاجران ، کشور مقصد و کشور مبدا ایجاد می کند – مزایایی که با سیاست های طراحی شده برای یک جهان بی حرکت می توانند به آسیب های واقعی تبدیل شوند. بیشتر افرادی که در کانادا زندگی می کنند قوانین کانادا را بسیار گسترده می دانند و ترجیح میدهند که کمتر از محدودیت ها و مداخلات دولت در زندگی خود پیروی کنند. موقعیت جغرافیایی این شهر بسیار خاص است و دارای آب و هوای مدیترانهای است. به علاوه، از آنجا که در جامعه ایران مسؤولیت تأمین معاش بر عهدهی زنان نیست، این امر سبب میشود تمایل آنها برای جستجوی کار در خارج از کشور ضعیفتر از مردان باشد. به طوریکه 150 نفر از افراد با درآمد پایین در مقابل 57 نفر با درآمد متوسط و 27 نفر با درآمد بالا دارای گرایش به مهاجرت بالایی بودهاند و چنین به نظر میرسد که بیشتر این افراد در جستجوی کار با درآمد بهتر و بالاتر بودهاند.

نوع فعالیت: 220 نفر از افراد غیر فعال در مقایسه با 18 نفر از افراد فعال دارای گرایش به مهاجرت بالا بودهاند، به نظر میرسد افراد غیر فعال به دلیل جستجوی کار و شغل و یا جهت ادامه تحصیل گرایش بیشتری به مهاجرت داشتهباشند. نوع فعالیت: افراد غیر فعال بیشتر از افراد فعال عامل سیاسی را علل گرایش به مهاجرت خود بیان کردهاند. شهر محل سکونت: افراد ساکن در شیراز بیشتر از افراد ساکن در ارسنجان عامل اقتصادی را علل گرایش خود بیان کردهاند. شهر محل سکونت: افراد ساکن در شیراز بیشتر از افراد ساکن در ارسنجان عامل سیاسی را علل گرایش به مهاجرت خود بیان کردهاند.استفاده از وسایل ارتباطی: طبق نتایج، افرادی که در سطح متوسط از وسایل ارتباطی استفاده میکنند بیشتر از گروههای دیگر عامل سیاسی را علل گرایش به مهاجرت خود بیان کردهاند. میزان تحصیلات: افراد با تحصیلات لیسانس بیشتر از گروههای تحصیلاتی دیگر عامل سیاسی را علل گرایش به مهاجرت خود بیان کردهاند. در جدول 3- رابطه عوامل برانگیزنده مهاجرت(عوامل اقتصادی، آموزشی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی) با متغیرهای جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گرفتهاست و تنها متغیرهایی که دارای رابطه معنادار با عوامل بودهاند آورده شده است،که در اینجا به بررسی دقیقتر آنها میپردازیم.

عوامل برانگیزنده مهاجرت : شامل اوضاع اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، سیاسی و آموزشی کشور می­باشد.- به این ترتیب که چناچه نارضایتی از هر یک از این عوامل در داخل کشور بیشتر باشد، باعث شده که فرد نمونه آن را انتخاب کند وآن را عامل برانگیزنده مهاجرت خود بیان کند- که هر کدام از طریق چند گویه اندازهگیری شدهاست. در جدول 2- به بررسی رابطه عوامل برانگیزنده مهاجرت با گرایش به مهاجرت بین المللی پرداخته شدهاست. بر اساس مطالعه و نظرسنجی Expat Explorer انجام شده توسط HSBC در سال 2019 میلادی، کشور سوئیس بالاترین رتبه برای ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی و درآمد را در بین دیگر کشورهای جهان به خود اختصاص داد. کانادا در حال حاضر دهمین اقتصاد بزرگ جهان می باشد. کشور انگلیس که دومین اقتصاد بزرگ اروپا پس از آلمان بوده و دارای رتبه 6 اقتصادی در میان کل کشورهای جهان بنا به آخرین آمار در سال جاری میلادی بوده، به عنوان کشوری انگلیسی زبان و دارای تمدن و اصالتی دیرین، دارای قدرت بالای اقتصادی و در نتیجه قدرت بالا در اشتغال و بازار کار و میزان حقوق و درآمد و مزایا، دارای رتبه 2 در قویترین نظامهای آموزشی در جهان و قرار داشتن تعداد قابل توجهی از دانشگاههای جهان با رتبه تک رقمی و دو رقمی در خود، وضعیت بسیار عالی در رفاه، پیشرفت، حقوق بشر، شادی و رضایت مردم و دهها مزیت دیگر، این کشور را تبدیل به یکی از محبوبترین مقاصد مهاجرتی در جهان مینماید؛ به طوری که کشور انگلیس جزء 5 مقصد محبوب مهاجرتی به ویژه مهاجرت تحصیلی و یا کاری میباشد.

این تعداد نفرات اعلام شده، اثبات کننده آن است که کانادا، بسیار مهاجر پذیر است. رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شهر اصفهان تصریح کرد: شواهد نشان میدهد مهاجران ایرانی بدون کسب اطلاعات کافی و با صحبتهای اغوا کننده برخی سودجویان تصمیم به ترک کشورمان میگیرند که اکثر این مهاجرتها ناموفق بوده و افراد با از دست رفتن سرمایه خود مواجه میشوند، بنابراین توصیه میشود اگر قصد چنین کاری را دارند از طریق مؤسسات معتبر اقدام کرده و از مجاری قانونی استفاده کنند. تنها چندی از برنامههای در دست اقدام توسط دولت این کشور است که نوید این را داده پرتغال که هماکنون نیز کشوری بسیار زیبا و پیشرفته است، در آینده به یکی از کم رقیبترینها در زمینه اقتصادی، رفاه و پیشرفت مبدل گردد. موضوع گردش مالی از دسته موضوعات بسیار مهم در کشور اسپانیا محسوب میشود. به طور کلی موسسات اعزام دانشجو وظیفه دارند افرادی که به تحصیل در خارج از کشور علاقه دارند را به یک سمت و سو صحیح هدایت کنند و مراحل کامل پذیرش و اعزام دانشجو را برای این دسته از افراد مهیا کنند. این کشور دارای زمستانهای معتدل است و افرادی که از سرما فراری هستند در این شهر زندگی میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید