راحت ترین و ارزان ترین کشورها برای مهاجرت تحصیلی ایرانیان

امانالله قراییمقدم جامعهشناس در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در مهاجرت به طور کلی با دو نوع جابجایی و مهاجرت داخلی و خارجی روبرو هستیم، وقتی منطقه یا کشوری با بیکاری و مشکلات معیشتی روبرو میشود یا مکان مورد نظر توان جذب و نگهداری شهروندان خود را ندارد مسئله مهاجرت ایجاد میشود. با توجه به رقابت در برخی از برنامه های اقامتی داشتن حداقل امتیاز ، تضمینی برای انتخاب متقاضیان ثبت نام مهاجرت به کانادا نمی باشد و متقاضیان می بایست حداقل امتیازهای انتخاب شده در دورهای قبل را نیز مد نظر قراردهند . متقاضیان می بایست ابتدا با توجه به شرایط خود مناسب ترین برنامه را برای خود انتخاب نموده و سپس امتیاز خود را محاسبه نمایند . مهناز با اشاره به افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای اروپایی را دارند، تصریح کرد: در شرایط فعلی که ویروس کرونا در دنیا فراگیر شده بعید میدانم مهاجرت به سادگی انجام شود، اما در شرایط عادی پیدا کردن شغل در آلمان نیاز به تخصص در یک حرفه و شرایط سنی ویژه دارد، تاکید زیادی روی دو مورد اشاره شده دارم و نمیتوان بدون در نظر گرفتن این پارامترها اقدام کرد، در خصوص افرادی که با شغل و تخصص خاصی در آلمان مشغول میشوند نیز باید دورههای دو تا سه ساله بگذرانند تا بتوانند در شهرها مشغول شوند.

مهاجرت به کانادا یکی از جذاب ترین گزینه ها در میان کشور های دنیا برای مهاجرت است، که البته با در نظر گرفتن شرایط مطلوب زندگی و بستر پیشرفت کانادا کاملا توجیه پذیر است. لازم به ذکر است که در برخی از ایالت های کانادا مهاجرت از طریق تحصیل حتی بدون مدرک زبان نیز امکان پذیر است به صورتی که دوره های زبان آموزی را در همان کانادا گذرانده سپس اقدام به درخواست ویزای تحصیلی می نمایید. سالاریان اظهار کرد: برخی تمام سرمایه خود را تبدیل به پول رایج کشور مقصد کرده و گمان میکنند بعد از مهاجرت میتوانند به راحتی شغلی پیدا کنند، این از اساس اشتباه است چرا که پذیرش مشاغل در این کشورها محدود بوده و اینکه عدهای بدون مطالعه و تحقیق دست به چنین اقدامی میزنند جای تعجب دارد، زندگی در کشورهای خارجی بسیار دشوار است و این در خصوص افرادی که فاقد تخصص و سرمایه لازم باشند بیشتر صدق میکند. وی با اشاره به نتایج تحقیقی روی ۹۵ هزار نفر در فرانسه، تصریح کرد: افرادی که تیزهوشترند و موقعیتها را میسنجند و منطقه محل زندگی آنها توان جذب و نگهداری آنها را ندارد مهاجرت میکنند و این مهاجران وضعیت را تشخیص میدهند چرا که هوش به معنای قدرت انطباق و سازگاری فرد با محیط است.

قراییمقدم با بیان اینکه افراد مهاجر به دلیل هوشمند بودنشان به هر منطقهای که مهاجرت میکنند زمینههای آبادانی این مناطق را فراهم میکنند، افزود: کشورهایی چون آمریکا، کانادا، استرالیا یا دومینیکن را مهاجران آباد کردند و مهاجران چه داخلی چه خارجی در پیشرفت منطقهای که بدان مهاجرت کردهاند مؤثر بودهاند همچنان که ایرانیان بسیاری در اقصی نقاط دنیا فعالیتهای مثبت بسیاری داشتهاند و مشارکت زیادی در آبادانی کشوری که به آن مهاجرت کردند داشتهاند. وی ادامه داد: نوع دیگری از مهاجرت غیرقانونی حضور هموطنان در کشورهای ترکیه و عراق است، به دلیل آنکه ورود به این کشورها بدون اخذ ویزا امکانپذیر است و ایرانیان میتوانند در آنها به راحتی رفت وآمد کنند اما بعضاً شاهد موارد تخلف از سوی ایرانیان مقیم این کشورها هستیم و آنها به دلیل نقض مقررات دستگیر و در حبس هستند، که در این صورت کار را برای وزارت خارجه کشورمان بیش از پیش سخت میکنند چرا که نیاز است در این خصوص رایزنیهایی بشود و حتی این قبیل رفتارها باعث خدشه به اعتبار کشور میشود.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شهر اصفهان تصریح کرد: شواهد نشان میدهد مهاجران ایرانی بدون کسب اطلاعات کافی و با صحبتهای اغوا کننده برخی سودجویان تصمیم به ترک کشورمان میگیرند که اکثر این مهاجرتها ناموفق بوده و افراد با از دست رفتن سرمایه خود مواجه میشوند، بنابراین توصیه میشود اگر قصد چنین کاری را دارند از طریق مؤسسات معتبر اقدام کرده و از مجاری قانونی استفاده کنند. علیرضا سالاریان، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شهر اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در خصوص بحث مهاجرت و تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی و تأثیر فضای مجازی روی آنان جای بحث بسیار وجود دارد و کارشناسان مربوطه باید اظهارنظر کنند اما در حیطه وزارت خارجه اطلاعاتی از سوی سفارتخانهها و وزارت خارجه کشورمان میرسد و باید بگویم، سامانههای کنسولی وزارت خارجه در دیگر کشورها در خصوص مهاجرتهای غیرقانونی هشدارهای لازم را به هموطنان اعلام میکند. انتخاب بهترین روش مهاجرت به شرایط اختصاصی افراد بستگی دارد. وی در پایان به افرادی که قصد مهاجرت دارند، گفت: میدانم که زندگی در ایران به ویژه در شرایط فعلی چقدر سخت است، هربار که به ایران بازمیگردم میفهمم که چقدر نسبت به دفعههای قبل زندگی دشوارتر شده است، واقعاً نمیتوانم با صراحت برای آنهایی که قصد مهاجرت دارند پیشنهادی بدهم به این دلیل که من جای آنها نیستم، برخی از آنان چندسالی درس خواندهاند و حالا نمیتوانند شغل مناسبی داشته باشند، در واقع زندگی نرمالی را تجربه نمیکنند، حتی همین افراد به دلیل بی ثباتی اقتصادی نمیتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند اما لازم است بگویم که اگر وابستگی عاطفی شدیدی به خانواده و بستگانشان دارند بهتر است بیشتر روی تصمیم خود فکر کنند و تا آخرین لحظه برای زندگی در ایران بجنگند.

دیدگاهتان را بنویسید