مهاجرت به کانادا، هزینه و شرایط بهترین روشهای مهاجرت کانادا با وکیل رسمی

روند مهاجرت در سال های اخیر به صورت پرشتابی افزایش یافته است. هزینه اقامت در اوکراین از طریق تحصیل 3000 تا 8000 دلار می باشد. اما در مورد دانشجویان خارجی به دلیل پرداخت هزینههای تحصیل در کانادا داشتن مبلغ بیشتر نه تنها مشکلی ندارد بلکه توصیه میشود. البته برای کشورهایی که تحصیل در آنها رایگان نیست، حداقل 2 گزینه برای رویارویی با این قضیه وجود دارد: گزینه اول که اخذ بورسیه تحصیلی میباشد که اگرچه اخذ آن کار آسانی نبوده اما دانشجویان دارای صلاحیتهای لازم به خصوص در مقطع دکتری و در اولویت دوم مقطع کارشناسی ارشد به راحتی میتوانند از اخذ این بورسیههای تحصیلی بهرهمند شوند و البته باید گفت که اخذ بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی بسیار سختتر از دیگر مقاطع است. نکته مهم در این میان این است که فرصتهای بزرگی را بهصورت خصوصیسازیها و همچنین دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی برای گروههای خاصی از افراد فراهم کردند. نوع فعالیت: افراد عیر فعال بیشتر از افراد فعال عامل اقتصادی را علل گرایش به مهاجرت خود بیان کردهاند و چنین به نظر میرسد چون این افراد معمولاً کار نداشته و یا در جستجوی کار با درآمد مناسب میباشند بیشتر از افراد فعال این عامل را انتخاب کردهاند.

بااینحال از سال ۲۰۱۵ به بعد تعداد پناهجویانی که به یونان وارد شدند کاهش محسوسی پیدا کرده که این امر ناشی از توافق میان اتحادیه اروپا و ترکیه مبنی بر بازفرستادن پناهجویانی است که درخواستهای آنها مورد موافقت قرار نگرفتهاند در سال جاری ۲۰۱۸ تعداد ۱۴٫۵۰۰ تن وارد یونان شدهاند و تعداد کل پناهجویان ورودی به حدود ۴۹٫۰۰۰ میرسد. بعد از جنگ تحمیلی، فرصتهای اقتصادی به شکلی بهشدت نابرابر برای گروههایی خاص ایجاد شد و این قطعا در نتیجه سیاستهای اقتصادی موسوم به سیاستهای تعدیل ساختاری بود. گرچه با وضعیتی که اکنون وجود دارد مهاجرت از ایران به کشورهای خارجی نسبت به قبل خیلی مشکل شده است؛ اما در کل چند کشور مقصد خوبی برای مهاجرت هستند و اخذ ویزای آنها نسبت به سایر کشورها کمی آسانتر است. از آنجایی که در حال حاضر امکان انجام انگشت نگاری ویزای کانادا در ایران وجود ندارد میبایستی با تعیین وقت از طریق سایت VFS به یکی از مراکز VAC در کشورهای اطراف نظیر ترکیه، امارات، آذربایجان، ارمنستان مراجعه نمایید.

بله، این امکان برای شما وجود دارد. در روش مهاجرت خود اشتغالی، فرد مهاجر ابتدا اجازه اقامت کوتاهمدتی را دریافت کرده و در صورت موفق بودن در کسب و کار خود، امکان تمدید اقامت موقت برایش مهیا بوده و پس از مدتی میتواند برای اقامت دائم کشور مقصد اقدام نماید. برای دوستان و اقوام نیز فرصتهای انحصاری و شبهانحصاری ایجاد شد. از عوامل شتاببخشی به نابرابریها، واگذاریهایی بود که صورت گرفت که بنا بر آن، معادن و منابعی که متعلق به نسلهای کنونی و آینده است، به دوستان و آشنایان واگذار شد. تنها افرادی که دارای سرمایه بسیار زیاد مالی باشند، میتوانند از این طریق به کشورهای مختلف مهاجرت کرده و در آنجا با خرید مستغلات، گسترش کسبوکار، و ایجاد اشتغال و غیره باعث رشد فرهنگی اجتماعی و مالی کشور شوند و در نهایت تابعیت آن کشور را نیز کسب کنند. استرالیا نیز از خیلی منظرها بسیار شبیه کانادا است و در این کشور نیز چندی خصوصیت بسیار بارز و شاخص دیگر وجود داشته که مهاجران را از همه سوی جهان و از جمله ایران جذب خود مینماید؛ از جمله: جزء 3 مقصد برتر تحصیلی در جهان در سال گذشته میلادی، دارای یکی از قویترین نظامهای آموزشی در جهان، وضعیت کار، اشتغال، حقوق، دستمزد و مزایای شغلی، رفاه شغلی در یک سطح بسیار عالی، قدرت اقتصادی بسیار قوی (رتبه 14 در جهان)، امنیت بالا (رتبه 18 در جهان)، وضعیت عالی حقوق بشر و دموکراسی (رتبه 9 در جهان)، مردم بسیار پذیرا و خوش برخورد نسبت به مهاجران (رتبه 12 در رفتارهای ضد نژادپرستی در جهان)، سطح آسایش و امنیت بالا (رتبه 18 در جهان)، رتبه 7 در شاخص توسعه انسانی، شادی و رضایت بالای مردمی (رتبه 11 در جهان)، رتبه 16 در حقوق زنان، حضور در یکی از باسوادترین کشورهای جهان (رتبه 10) و دهها مورد مثبت دیگر.

کانادا حتی برنامه های آموزشی بهداشتی دارد که به افراد مسن یاد می دهد چگونه از آسیب ها و سایر خطرات بهداشتی جلوگیری کنند. این واگذاریها علاوه بر اینکه طبقهای جدید را پدید آورد که صلاحیت علمی برای استفاده از این منابع نداشتهاند، به اخلاق بسیاری از این افراد نیز بهشدت آسیب زد و فساد در جامعه به شکل بیسابقهای رشد کرد؛ فسادی که عمدتا قانونی است. علاوه بر هزینه های دولت و بودجه های مورد نیاز برای تسویه حساب دولتی، هزینه پروازها، اقامت، هزینه حمل ونقل در صورت انتخاب یک وکیل مهاجرتی هزینه های قانونی آن را نیز باید به حساب آورید. این وضعیت به ریشههای نئولیبرالیسم امروزی حاکم بر اقتصاد کشور شکل بخشید. نتایج پژوهش کیفی انجام شده بیانگر تأثیر آشکار فرآیندهای جهانی شدن و ارزش­های جهان وطنی بر گرایش­ها و ارزش­های این گروه از جوانان است. همچنین این سازمان با عقد قرارداد با بیش از 500 کالج و دانشگاه معتبر در سراسر دنیا بهترین خدمات را جهت اخذ ویزای تحصیلی به دانش آموختگان ارائه مینماید. به عنوان یک نمونه باید گفت که طبق تحقیقات دانشگاه موناش استرالیا، 75% از فارغالتحصیلان هندی برای دریافت اقامت دائم درخواست داده و برای همیشه در استرالیا ساکن میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید