مهاجرت به کانادا، هزینه و شرایط بهترین روشهای مهاجرت کانادا با وکیل رسمی

چنانچه نیاز به دریافت مشاوره جهت مهاجرت تحصیلی به کانادا را دارید، می توانید از یکی از وکلای خبره و متخصص در امور مهاجرتی کانادا از تیم تراست، مشاوره مهاجرت تحصیلی به کانادا را دریافت کنید. در بریتانیا همهپرسی خروج بریتانیا از اتحادیه (برگزیت) بخش زیادی از نتیجه خود را مدیون نگرانی شهروندان بریتانیا نسبت به موضوع مهاجرت بود. در بخش زیر، میتوانید هزینههای زندگی و مهاجرت به آلمان را به جزئیات مشاهده کنید. رئیسجمهور فرانسه نیز خواستار آن است که کشورهای عضو سهمیه مشخصی را از پذیرش پناهجویان به خود اختصاص دهند. در ۹ کشور هراس ناشی از تأثیر بحث مهاجرت بر همبستگی اجتماعی کشور میزبان وجود دارد، در یونان نیز نگرانی اصلی نسبت به عملکرد اعضای دیگر است که چرا تمایلی به پذیرش و میزبانی مهاجران از خود نشان نمیدهند. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تعداد زیاد روش های مهاجرتی به کشور کانادا، انتخاب مسیر درست مهاجرت به کانادا نیازمند صرف زمان زیاد برای اطلاع کامل و دقیق از شرایط اعلام شده در هر یک از برنامه های مهاجرت استانی است. جایی که یک زن مادریاش را فراموش میکند دیگر «هیچ» چیزی برای از دستدادن وجود ندارد؛ و هر دختری که به خانه برمیگردد، هر زنی که مادریاش را باور میکند، هر کودکی که از فروشش جلوگیری میشود، هر زنی که توانمندی کسب درآمد و مدیریت زندگیاش را پیدا میکند بجز سرنوشت خودش تقدیر فردای کسانی است که از نسل او در صف انتظارِ ورود به این جهان قرار دارند.

کانادا به طور کلی کشوری بسیار مترقی، متنوع و چند فرهنگ است؛ بنابراین، اگر به فکر زندگی در کانادا هستید، به ویژه در یکی از شهرهای بزرگ آن، این یکی از مزایا برای خارجیها می باشد. این میزان برای اتریش بالغ بر ۴۷٫۹ درصد است و در مقام بعدی نیز کشورهای یونان، مالت و بلغارستان جای دارند. مذاکرات اعضای اتحادیه اروپا بر سر موضوع مهاجرت بحثی زمانبر است، این امر در موضوعات داخلی دیگر اتحادیه نیز مانند بحث حاکمیت قانون، بودجه و اصلاحات حوزه یورو نیز به چشم میخورد و میتواند وضعیت اتحاد را بیشازپیش با چالش روبرو سازد. این کشور در حال حاضر حامی کنترل و بستن مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است تا از این طریق آزادی و باز بودن مرزهای داخلی اتحادیه همچنان پابرجا بماند. بحث مهاجرت هماکنون به یک بحران سیاسی در اتحادیه اروپا مبدل شده است: در آلمان برای مثال این امر تابهحال حداقل دو بار باعث اختلافنظر و تهدید به کنارهگیری زهوفر وزیر کشور آلمان از دولت شده است و مرکل را با تهدید داخلی سیاسی روبرو کرده است.

امروزه با وجود اینکه محرکهای سیاسی و اقتصادی همچنان پابرجا بوده و بسیاری از افراد به علت شرایط ویژه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رفاهی یا محیط زیستی مجبور به مهاجرت از کشور خود میشوند، عوامل تازهای برای مهاجرت پدیدار گشتهاند. خیر ویزای توریستی اجازه کار در انگلیس به توریستها را نمیدهد و یکی از شرایط اخذ آن این است که متقاضی بهدنبال کار و زندگی در انگلیس نبوده و فقط به قصد گردش به انگلیس سفر کند. برای مثال قصد دارید طلا و جواهرات و یا برخی از لوازم خانگی را با خود به کشور جدید ببرید. در حال حاضر اتریش از این فرصت برای افزایش سختگیری اتحادیه در موضوع مهاجرت استفاده میکند. درعینحال بسیاری از احزاب حاکم بهویژه در اروپای مرکزی علاقهای به حل فوری بحران پناهجویان ندارند و آن را فرصتی برای افزایش محبوبیت خود میدانند و تمایل دارند تا از این فضا در انتخابات پیش روی پارلمان اروپا هم حداکثر بهرهبرداری را بکنند، این مسائل باعث شده کشورها در رسیدن به یک راهحل جامع در حل بحران مهاجرت ناموفق باشند. سفر به کشور های شگفتانگیز بدون ویزا، برای ایرانیان! پژوهشگران معتقدند در طی پنج سال آینده احتمال کمی وجود دارد که کشورهای اروپایی بتوانند به راهحل جامع و راهبردی در قبال موضوع مهاجرت دست پیدا کنند چرا که در عمل تجربهها و تعارف متفاوتی از این پدیده دارند.

تمرکز بیشازحد بحث مهاجرت بر ناتوانی در کنترل مرزها نمیتواند همه ابعاد این مسئله را تعریف نماید، اگرچه این امر مهمی است اما نگرانیهای دیگر از جمله بحث همبستگی اجتماعی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد، به نظر میرسد کشورهای ویزگرادچهار نسبت به عواقب عدم توافق بر سر موضوع مهاجرت و تأثیر آن بر آینده روابط خود با اتحادیه بیتفاوت هستند. تنها چندی از برنامههای در دست اقدام توسط دولت این کشور است که نوید این را داده پرتغال که هماکنون نیز کشوری بسیار زیبا و پیشرفته است، در آینده به یکی از کم رقیبترینها در زمینه اقتصادی، رفاه و پیشرفت مبدل گردد. تأثیر عمده دیگر این بحران رشد سریعتر موفقیت احزاب راست افراطی در انتخابات مختلف بوده است بطوریکه میزان متوسط آرای این احزاب از زیر ۱۰ درصد در ابتدای دهه ۲۰۰۰ به بالغ بر ۲۵ درصد در حال حاضر رشد را نشان میدهد. از جمله مهم ترین درس آموخته های سیاستگذاری دولت آلمان در قبال پناهجویان می توان به موارد زیر اشاره کرد: پرهیز از رویکردهای مقطعی و موقتی به موضوع مهاجرت و داشتن استراتژی درازمدت در قبال مهاجران براساس منافع ملی و تربیت و بهره برداری از سرمایه انسانی افراد، ایجاد سامانه متمرکز «پیک» به منظور ثبت جامع اطلاعات افراد تازه وارد در یک پایگاه داده واحد و مرکزی، تلاش همه جانبه دولت آلمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق رسانه های جمعی، مدارس و سیاست های عمومی در جهت تربیت مهاجران براساس نیازهای ملی خود ازیکسو و تأثیرگذاری بر فرهنگ عمومی در مواجهه با اتباع خارجی، تمرکز سازمانی در حوزه پناهجویی در ذیل اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (بامف) و الزام همه نهادهای مرتبط به پیروی از دستورالعمل ها و مقررات و تصمیم های اتخاذ شده این سازمان، اعمال فیلترهای گزینشی متعدد در حوزه مهاجرت از جمله افزایش کنترل های مرزی و مقررات ورود به کشور، سیستم کنترلی دقیق در غربال کردن افراد واجد شرایط برای تداوم حضور در کشور طی مراحل مختلف مانند مصاحبه های روان شناختی و حقوقی، اخراج متقاضیان در صورت عدم احراز شروط لازم، سرمایه گذاری دراز مدت بر افراد انتخاب شده در حوزه های آموزشی، بهداشتی و جامعه پذیر کردن مهاجران با تأکید بر کودکان و نوجوانان در راستای الزامات زندگی شهری در فرهنگ آلمانی.

دیدگاهتان را بنویسید