مهاجرت به کانادا 2022 – مهاجرت

روش تحقیق این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و نمونه 350 نفر از افراد علاقمند به مهاجرت به خارج از کشور در سه استان گیلان، مازندران و آذربایجان شرقی بوده که به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفته­اند. محسنی تبریزی و ماندانا عدل(1385) تحقیقی را با عنوان« بررسی عوامل روان شناختی اجتماعی مؤثر بر تمایل اعضای هیأت علمی دانشگاه­های شهر تهران به مهاجرت به خارج از کشور» در بین کلیه اعضای هیأت علمی رسمی شاغل در دانشگاه­های دولتی شهر تهران که شامل 1814نفر بوده انجام داده­اند، نمونه آماری این پژوهش 120 نفر از اعضای هیأت علمی بوده که به روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شده­اند. نیازی در سال 86 در تحقیقی با عنوان” بررسی رابطه میان ویژگی­های فرهنگی، اجتماعی دانشجویان دختر با گرایش آنها به مهاجرت به خارج از کشور” در بین 508 نفر از دانشجویان دختر مقطع تحصیلات تکمیلی( کارشناسی ارشد و دکترا) در دو دانشگاه شیراز و فردوسی مشهد، را مورد بررسی قرار داده است.

در مهاجرت تحصیلی به سوئد در مقطع کارشناسی، دروس به دو زبان انگلیسی و سوئدی تدریس می شوند. صالحی عمران(1384) در تحقیقی با عنوان« بررسی نگرش اعضای هیأت علمی درباره دلایل مهاجرت نخبگان علمی به خارج از کشور » که جامعه آماری آن شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران بوده؛ با توجه به دو دسته از عوامل رانش (دافعه های داخلی) و عوامل کششی (جاذبه های خارجی)اشاره می­کند که عواملی نظیر « عدم توجه اجتماعی به ارزش فعالیت های علمی؛ نبود تسهیلات لازم برای پژوهش، پایین بودن حقوق و دستمزد و احساس وجود تبعیض و نابرابری» به طور «خیلی زیاد» و «زیاد» به عنوان عوامل رانشی در مهاجرت نخبگان علمی به خارج از کشور مؤثر بوده­اند. به بررسی عواملی که بر روی فرار مغزها از ایران به کشورهای اروپایی در طول سالهای 1382-1352 تأثیر داشته پرداخته اند. ابراهیمی(1381) در تحقیقی با عنوان” بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تمایل دانشجویان رشته­های برق و کامپیوتر به مهاجرت” روی 203 دانشجوی این دو رشته در دو دانشگاه تهران و صنعتی شریف انجام داده است.نتایج نشان میدهد که عواملی مثل عدم بها دادن به نوآوری و ابتکار، استفاده مطلوب از ساعات کار، مبهم بودن آینده اقتصادی، عدم کفایت حقوق، دستمزدها وفرصتهای شغلی در گرایش به مهاجرت افراد نمونه نقش داشته است(ابراهیمی،1381).

در تحقیقی که شیرازی و مصیب در سال 2006 تحت عنوان” تحصیلات و مهاجرت به خارج از کشور، عامل به وجود آورندهی جامعه امریکایی- ایرانی” انجام داده اند، به بررسی علت مهاجرت ایرانی­ها به امریکا پرداختهاند. و پژوهشهای خارجی مثل: شیرازی و مصیب، پاوان، یهودا و نارش تنها به بررسی مهاجرت نخبگان و قشر متخصص کشور پرداخته شده و از بررسی و سنجش گرایش به مهاجرت افراد عامهی جامعه صرف نظر شده؛ که در پژوهش حاضر نمونه ما افراد عادی جامعه می­باشند و تمایل این افراد به مهاجرت­های بین المللی سنجیده شده است. همچنین در این مطالعه، سعی شده به بررسی عوامل برانگیزنده مهاجرت­های بین المللی مثل: عامل اقتصادی، سیاسی، آموزشی و اجتماعی – فرهنگی به عنوان عوامل اصلی که در نگرش افراد نسبت به مسائل اجتماعی در هر جامعه نقش مهمی داشته، پرداخته شود. سلام دوست عزیز، در مقالات بعدی به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از میان متغیرهای جمعیتی مورد بررسی( سن، وضعیت تأهل و قومیت) متغیر وضعیت تأهل با گرایش به مهاجرت رابطه معناداری داشته است. اما این کار شرایطی دارد که زوجین باید به آن عمل کنند. در سطح کلان نیز تعیین کننده های اقتصادی، توسعه­ی فرهنگی و دموکراسی بر میزان جذب و دفع نیروی کار ماهر تأثیر میگذارد(عباسی،1382).

این در حالی است که باید تلاش بیشتری در مقایسه با زادگاه خود برای نشان دادن توانایی های بالقوه و اخذ مدارک دائمی و ارزشمندی از جمله کارت اقامت و پاسپورت کشور جدید از خود نشان دهید. این را بدانید با انتخاب گزینه اشتباه وقت و هزینه خود را هدر می دهید و در آخر نمی توانید نتیجه دلخواه را کسب کنید. یعنی همراهان دانشجو میتوانند از حق کار تمام وقت در کشورهای انگلیسی برخوردار شوند. فعالیتهای این سازمان شامل ارائه مشاوره دقیق و تخصصی و اقدام در جهت اخذ اقامت دائم و موقت در تمامی کشورهای مهاجرپذیر است. نتایج این تحقیق همچنین نشان داده که «امکانات مادی و رفاهی بهتر برای زندگی، ارتقای رشد علمی و حرفه ای، وجود فرصت های شغلی بهتر، دسترسی به دستمزد بیشتر، آسایش روانی و اجتماعی بهتر برای خود و خانواده، علاقه به زندگی در یک جامعه بدون احساس تبعیض و نهایتا ارتباط بهتر با نیازهای جامعه خارجی» به ترتیب در دیدگاه اعضای هیأت علمی به عنوان عوامل کششی قلمداد شده­اند. عوامل اجتماعی و فرهنگی: نظم و قانون، جذابیت های تحصیلاتی و پژوهشی، رفاه بیشتر( سطح بالاتری از کیفیت زندگی) و عوامل جمعیتی: باروری پائین، جمعیت فعال پائین، نسبت جنسی نامتوازن.

دیدگاهتان را بنویسید