کارهایی که قبل از مهاجرت باید انجام داد

در کشور مادریشان، مجبور به ترک سرزمین خود یا فرار از آن شده و تحت عنوان پناهجو به دیگر کشورها میروند و سپس درخواست پناهندگی خود را در قالب یک پرونده با ارائه ادله به اداره مهاجرت کشور مقصد تسلیم مینمایند. در این میان مؤسسات مهاجرتی نیز با تبلیغات گسترده و وعدههای رنگارنگ در فضای مجازی سعی در بدست گرفتن این بازار به نفع خود دارند. شرایط بهتر اجتماعی و فرهنگی و در نظر گرفتن آینده فرزندان از دیگر عوامل مهمی هستند که به عنوان دلیل سوم و چهارم از طرف متقاضیان به مهاجرت مطرح شده­است. مرحله سوم که در آن دو عامل موجب شدت گرفتن مهاجرت متخصصان به خارج شد. این امر می تواند از نظر اقتصادی برای هر دو کشور مبدا و کشورهای میزبان مفید باشد. عامل اول، بسته شدن دانشگاه­هاو در فاصله کوتاهی از آن، عامل دوم که آغاز جنگ تحمیلی است.عامل اول موجب شد تا متخصصان جوانی که در اوایل انقلاب با اشتیاق به ایران برگشته­بودند و هر کدام در دانشگاه یا مؤسسه­ای مشغول به کار شده­بودند، چون هنوز به طور پیمانی یا ساعتی به تدریس اشتغال داشتند و به استخدام رسمی در نیامده بودند، با بسته شدن دانشگاه­ها به کشور محل تحصیل خود بازگردند تا چه بسا با یافتن شغل جذب جامعه میزبان شوند.

مهاجرت از ایران به برزیل می تواند از طریق سرمایه گذاری با حداقل 60 هزار دلار آمریکایی و نیز تحصیل در دانشگاه های سطح بالا ممکن شود. همچنین نتایج نشان می­دهد که نابرابری اطلاعاتی ناشی از جهانی شدن از طریق مقولات ذیل به فرار مغزها می­شود. نقش دو متغیر« پایبندی به جامعهی ملی» و« دینداری» به عنوان عوامل بازدارنده و « نگرش انتقادی نسبت به شرایط کنونی و آتی جامعه» به عنوان عوامل ترغیب کننده گرایش به مهاجرت، از نظر آماری مورد تأیید قرار گرفته همچنین گرایش به مهاجرت در مردان بیشتر از زنان و در پایگاه اقتصادی و اجتماعی بالا بیش از پایگاه پائین است(جواهری و سراج زاده،1380). ابراهیمی(1381) در تحقیقی با عنوان” بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تمایل دانشجویان رشته­های برق و کامپیوتر به مهاجرت” روی 203 دانشجوی این دو رشته در دو دانشگاه تهران و صنعتی شریف انجام داده است.نتایج نشان میدهد که عواملی مثل عدم بها دادن به نوآوری و ابتکار، استفاده مطلوب از ساعات کار، مبهم بودن آینده اقتصادی، عدم کفایت حقوق، دستمزدها وفرصتهای شغلی در گرایش به مهاجرت افراد نمونه نقش داشته است(ابراهیمی،1381). از بین متغیر ها ی فرهنگی و اجتماعی نیز رشته تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، تحصیلات والدین، میزان استفاده از رسانه­های جمعی، نگرش نسبت به جایگاه علم درایران، احساس تعلق به وطن، نگرش نسبت به عدالت جنسیتی، نگرش نسبت به حقوق بشر، ابعاد چهارگانه دینداری با متغیر وابسته رابطه معناداری داشته اند.

یافته­های او نشان میدهد، چهار متغیر سطح کیفی زندگی، دموکراسی، توسعه فرهنگی و درآمد، قدرت پیشگویی عضویت افراد در دو گروه مهاجر و غیر مهاجر را دارد. سایر آمارها هم مهاجرت رو به رشد ایرانیان تحصیل کرده به خارج از کشور در دو دوره 1973-1993 را نشان می­دهد، به گونه ای که در این دوره به طور میانگین هر سال نزدیک به دوازده هزار نفر نیروی کارشناس از ایران به دیگر کشورها مهاجرت کرده­اند( حسینی نژاد و کافی،1382؛ رونقی،1375؛ دهقان،1382به نقل از صالحی عمران، 1384: 57 ). در عصر حاضر به دلیل جهانی شدن و تحولات بین المللی نظام­های سیاسی، جابه جایی های مهاجرتی دستخوش دگرگونیهای بنیادین شده است. امروزه ایران دارای بالاترین میزان برون کوچی و درون کوچی و رشد شهر نشینی در جهان میباشد. محسنی تبریزی و ماندانا عدل(1385) تحقیقی را با عنوان« بررسی عوامل روان شناختی اجتماعی مؤثر بر تمایل اعضای هیأت علمی دانشگاه­های شهر تهران به مهاجرت به خارج از کشور» در بین کلیه اعضای هیأت علمی رسمی شاغل در دانشگاه­های دولتی شهر تهران که شامل 1814نفر بوده انجام داده­اند، نمونه آماری این پژوهش 120 نفر از اعضای هیأت علمی بوده که به روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شده­اند.

جواهری و سراج زاده(1380) در تحقیقی تحت عنوان« عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به مهاجرت خارج از کشور» با یک نمونه 1522 نفری از دانشجویان دانشگاه های ایران و با روش تحلیل ثانویه به بررسی پرداخته­اند. بر اساس مطالعات انجام گرفته توسط صندوق بین المللی پول، در بین 61 کشور در حال توسعه، ایران بیشترین درصد مهاجرت افراد با تحصیلات عالیه را دارد. ایران هم مانند کشورهای دیگر در این زمینه تغییرات چشمگیری دیده است. از طرف دیگر آنچه که مسلم است این است که یک سری شرایط و صلاحیتهای لازم را هر متقاضی مهاجرت تحصیلی باید داشته باشد که هر کدوم از این شرایط در کشورهای مختلف دارای تفاوت با یکدیگر هستند اما در حالت کلی این شرایط و صلاحیتها شبیه به هم هستند. البته برای کشورهایی که تحصیل در آنها رایگان نیست، حداقل 2 گزینه برای رویارویی با این قضیه وجود دارد: گزینه اول که اخذ بورسیه تحصیلی میباشد که اگرچه اخذ آن کار آسانی نبوده اما دانشجویان دارای صلاحیتهای لازم به خصوص در مقطع دکتری و در اولویت دوم مقطع کارشناسی ارشد به راحتی میتوانند از اخذ این بورسیههای تحصیلی بهرهمند شوند و البته باید گفت که اخذ بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی بسیار سختتر از دیگر مقاطع است.

دیدگاهتان را بنویسید