۱۸ اشتباه مهلک در مهاجرت دانشجویی که اپلای شما را غیر ممکن میکند!

موج جدید مهاجرت در ایران حکایت از نوعی بستگی و انسداد در فضای گفتمانی کشور دارد. این اوضاع پیامهایی خیلی جدی به صاحبان اندیشه داد و از اینجاست که ما شاهد نوعی مهاجرت گسترده از کشور هستیم. اعتراض به اشکال فساد ممکن است بسیار پرهزینه باشد، اعتراضی که فقط به حاکمیت و دولت نیست، بلکه به تأثیر منفی فساد بر منافع و آینده زندگی شخص معترض است؛ بنابراین افراد حتی از جنبههای صنفی زندگی خود به نوعی اعتراض میکنند. GCF در ایران و کشورهای اروپایی تأثیر مثبتی داشته روی افزایش روند مهاجرت نخبگان به خارج از کشور. در آن دوران من در خارج از کشور تحصیل میکردم و شاهد بودم به همان میزان که فضای سیاسی کشور باز شده بود، چگونه عرصه بر فعالیتهای گروههای مخالف نظام تنگ شده بود و آنها چیزی برای عرضه نداشتند، حتی رسانههای معروفی مثل بیبیسی که حداکثر مباحث منتشرشده در رسانههای داخلی ایران را تکرار میکردند و کسی حرف جدیدی برای گفتن نداشت. در چنین فضایی میبینیم بخش درخور توجهی از کسانی که این مباحث را مطرح میکردند، به ظرایف سخنی که میگفتند و تأثیرات اجتماعی آن کاملا توجه داشتند و حتی خطوط قرمز را رعایت میکردند.

در ابتدا باید درباره روش های مهاجرتی اطلاعات کسب کنید و بر اساس بودجه و شرایط خود یکی از این روش ها را انتخاب کنید و برای آن اقدام نمایید. آگاهی از شرایط مهاجرت به کانادا و اقدام در زمان مناسب، نقش موثری در نتیجه نهایی ویزا خواهد داشت. ایران که کشور ترانزیت مهاجرت از افغانستان و پاکستان است، در این زمینه نقش بسیار مهمی دارد.می توان گفت که پس از سوریه، مرز ایران در معرض موج مهاجرت به ترکیه قرار گرفته است. دسترسی به اعتبارات بانکی ارزانقیمت یا تسهیلات ارزی، اصلیترین عوامل این توزیع بهشدت نابرابر فرصتها شد. نکته مهم در این میان این است که فرصتهای بزرگی را بهصورت خصوصیسازیها و همچنین دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی برای گروههای خاصی از افراد فراهم کردند. این قضیه درباره مقاصد محبوب تحصیلی انگلیسی زبان بیشتر صادق است؛ به طوری که تحصیل در کشورهای آمریکا، انگلیس، استرالیا و کانادا گرانتر است.

این کشور در شاخص سطح زندگی در مقام پنجم جهانی قرار داشته که نشاندهنده کیفیت بالای زندگی مردمان آن است. بر اساس طرفداران این دیدگاه مثل والرشتاین(1974)، نکا(1994)، و پان چز(1992)، نظام سرمایه داری نیازمند انباشت سرمایه است و این هدف موجب جذب منابع کشورهای پیرامون به مرکز میشود. قربانیان که جمعیتی از جامعه را تشکیل میدهند، نسبت به برندگان این نظام اقتصادی رشک میبرند و به همین دلیل امنیت آنها را هدف گرفتهاند. پیشنهاد ما به شما این است که اگر خواهان مهاجرت به اسپانیا هستید و یا هرگونه سؤال در همین رابطه دارید با مشاورین ما در GO2TR تماس بگیرید تا بعد از بررسی تخصصی شرایط شما، بهترین راهنماییها را در اختیارتان قرار دهند. در شرایط کنونی، اصلیترین مسئولیت متوجه دولت است و باید فضا را باز کند، برخلاف تصور خیلیها که میگویند اگر فضا باز شود ممکن است کنترلهای حاکمیتی تضعیف شود. اگر خانواده و یا دوستی دارید که تنهایی هایتان را پر می کنند بیش تر برای مهاجرت کردن فکر کنید زیرا ان ها را از دست خواهید داد.

اگرچه امکان مهاجرت به کانادا برای هر شخصی بدون نیاز به وکیل نیز وجود دارد، اما به دلایل مختلفی از جمله جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه در فرآیند درخواست اقامت کانادا، استفاده از یک وکیل مهاجرتی می تواند بسیار کمک کننده باشد. آنهایی که خود را برنده این نظام اقتصادی میدانند، نباید اشتباه کنند؛ چنین نظام اقتصادیای برنده ندارد. مثال این ناامنی که در نتیجه نابودشدن فرصتها و امید در دل جوانان جامعه است، کلیپهایی است که در فضای مجازی منتشر میشود. هیچ جامعهای نمیتواند در تکصدایی به حیاتش ادامه بدهد. اظهارات شخصی عجولانه به راحتی قابل تشخیص است. رتبه ایران در مهاجرت و آمار مهاجرت از ایران در سال 98 به استرالیا در نمودار زیر قابل مشاهده است. دارو از کالاهایی است که تولید و واردات آن و اینکه از چه مسیری عبور میکند، کاملا قابل رصد و پیگیری است. من تجربه سالهای ۷۶ تا ۸۰ را کاملا موفق میدانم؛ از این جهت که فضای سیاسی کشور باز و این امکان فراهم شد که گروههای مختلف دیدگاههایشان را در رسانههای رسمی کشور منعکس کردند. و همینطور درمورد قیمت دارو؛ چرا کالایی که در داخل به قیمت ۵۰۰ هزار تومان تولید شده و مسیر توزیعش کاملا شناختهشده است، باید به قیمت ۲۵ میلیون تومان فروخته شود؟

دیدگاهتان را بنویسید